1 2 3
  • 1 Studio 1 + bar Komunardů 30
  • 2 Slévárna Přístavní 22
  • 3 Pokladna Komunardů 28

POSLEDNÍ TRIK GEORGESE MÉLIÈSE - 10. září

JEDINÉ PŘEDSTAVENÍ DO KONCE ROKU 2017! Jak se stát nesmrtelným? Existuje na to TRIK! Divadelní představení, které je poctou světu kouzel, filmu a imaginace. Hraje divadlo DRAK.