1 2 3
  • 1 Studio 1 + bar Komunardů 30
  • 2 Slévárna Přístavní 22
  • 3 Pokladna Komunardů 28

LENKA VAGNEROVÁ & COMPANY: AMAZONKY

BREAD & DANCE PRAGUE

Hrají: Fanny Barrouquére, / Matilde Giacomelli, Jana Maroušková/Markéta Děrgelová, Monika Částková, Barbora Dimmock, Tomáš Formánek, Zdeněk Imramovský CENA DIVADELNÍCH NOVIN 2017/2018 za koncept, režii a choreografii, NOMINACE NA CENU THÁLIE 2017, NOMINACE CENY OPERY PLUS 2017 za nejlepší ženský taneční výkon a nejlepší choreografii.
VSTUPENKY
 

Čtyři performerky na hranici fyzických možností. Dva hudebníci vytvářející salvu emocí a nekončící energie. Dva světy ženoucí vpřed jeden druhého.

 

Národ mýtických žen, válečnic. Jejichž zuřivá síla a nemilosrdnost daly vzniku mytologickým i reálným příběhům. Organizovaná skupina žen zaměřená na vnitřní dokonalost a boj, poháněna "spasitelskou" pravdou generovat konflikt, predátorky žijící v permanentním napětí s ostatním světem. Pokřivené společenství, které vyřadilo ze svých životů muže, trénující se k boji, vyžadující oddanou zbožnost na hranici kultu. Nově příchozí s pocitem emoční absence, hledající místo nesplněné seberealizace, místo, kam uchýlit svojí temnou minulost, kam patřit. Nemocná a zvrácená filozofie nemá dlouhého trvání. Tak rychle jak se zrodila, se stává sama sobě sebezničující.

"Rychlost, síla, tvrdost, úder, vytrvalost, cíl, oheň, dobrou noc !

Kdo říká, že násilí není odpovědí ... ?

... a kdo mě zastaví ?"