1 2 3
  • 1 Studio 1 + bar Komunardů 30
  • 2 Slévárna Přístavní 22
  • 3 Pokladna Komunardů 28

PREMIÉRA LOSERS CIRQUE COMPANY EGO 24. LISTOPADU

Už se všicni těšíme na premiéru 24. listopadu, další reprízy poté 25., 26. a 27 listopadu od 19:30.