1 2 3
  • 1 Studio 1 + bar Komunardů 30
  • 2 Slévárna Přístavní 22
  • 3 Pokladna Komunardů 28

Od 26. listopadu 2021 platí nové podmínky pro vstup do divadel

Omezení koncertů, představení v divadlech atd.

DIVADLA

naposledy aktualizováno v pátek 26. listopadu 2021 (18:03)

Pravidla a doporučení

Divadelní představení se mohou konat pro nejvýše 1000 diváků.  

Pokud je přítomno více než 20 osob, musí všichni diváci starší 12 let prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:

  • prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy divadla,
  • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

U dětí mladších 18 let, osob s kontraindikací k očkování a osob rozočkovaných lze k prokázání použít i RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin.  

Výše zmíněná pravidla neplatí pro divadelní představení, kterých se účastní výhradně žáci nebo studenti z jedné školy a jejich dozor, nebo taková školní skupina používá vyhrazené prostory a nepřijde tak do kontaktu s ostatními osobami účastnícími se představení.

Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

 

KONCERTY

naposledy aktualizováno v pátek 26. listopadu 2021 (18:08)

Pravidla a doporučení

Koncerty se mohou konat. Může se jich účastnit nejvýše 1000 osob.
Vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující nebo sportovní plochy musí být nejméně 2 metry a všichni diváci musejí být usazeni; to neplatí v případě praktického vzdělávání a zkoušek.

Na koncertech, kde přítomno více než 20 osob, musí všichni diváci starší 12 let prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:

  •     prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy koncertu,
  •     aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí   uplynout nejméně 14 dní.

U dětí mladších 18 let, osob s kontraindikací k očkování a osob rozočkovaných lze k prokázání použít i RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin. 

Výše zmíněná pravidla neplatí pro koncerty, kterých se účastní výhradně žáci nebo studenti z jedné školy a jejich dozor, nebo taková školní skupina používá vyhrazené prostory a nepřijde tak do kontaktu s ostatními osobami účastnícími se koncertu. 

Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

V hledišti je možné konzumovat jídlo i nápoje. Ihned poté, co dopijete či dojíte si prosím nasaďte respirátor!


 

Odkazy: https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/opatreni-platna-od-pondeli-22-listopadu-4-cs4528.html?fbclid=IwAR1LEhQ6h5trqp3pE4PpcOegTjLBullt5z4OXTJrJXsOwqkSFUHg6cRI8Zk