1 2 3
  • 1 Studio 1 + bar Komunardů 30
  • 2 Slévárna Přístavní 22
  • 3 Pokladna Komunardů 28

HOLEKTIV: STUDY - OBNOVENÁ PREMIÉRA

PRAGUE NONVERBAL 16

Hrají: Andrea Vykysalá, Karolína Křížková, Eva Stará "Kdo není schopen mít podíl studu a spravedlnosti, má být usmrcen jako nákaza obce." Platón
Vstupné:
200 Kč Vstupné
150 Kč Student (omezený počet)
Hartl a Hartlová definují emoci studu jako reakci na provinění či porušení normy nebo pravidla. Zimbardo a Hendersonová podávají výčet symptomů, kterými se stydlivé reakce projevují na fyziologické úrovni: zrychlený srdeční tep, sucho v ústech, pocení kůže. Stud má širší psychologickou bázi, v užším pojetí lze rozlišit stud sexuální, morální a sociální. Pro zážitek studu je podstatná konfrontace osobního nedostatku či neúspěchu se sociálním okolím; stud je spojen s vědomím veřejné ztráty kompetence, důvěry, ztrapněním se apod. Soukromý stud je vždy jen stud morální, stud za sebe sama.

Projekt byl realizován díky finanční podpoře MŠMT, HAMU, Nadaci ŽIVOT UMĚLCE a díky poskytnutí Letní studentské rezidence ve Studiu Alta a v Divadle Na Cucky.

Představení původně vzniklo jako bakalářská práce na Katedře pantomimy HAMU pod vedením Adama Halaše.

koncept, interpretace: Andrea VYKYSALÁ, Karolína KŘÍŽKOVÁ,  Eva STARÁ
supervize: Tomáš MĚCHÁČEK
hudba:
JAK - Matěj COUFAL, Julie LUPAČOVÁ
kostýmy: Barbora PROCHÁZKOVÁ
scéna: Anežka KALIVODOVÁ
světelný design: I non
foto: Vojtěch BRTNICKÝ


"Co je na inscenaci velmi cenné, je práce s jednoduchostí. Již množství herců i tanečníků, a to nejen dnes, mělo tento „geniální“ nápad, totiž reflektovat některé důležité téma za použití pouze jednoduchých výrazových prostředků. Jen málokdy se však vidí zdařilé provedení této idey... Study mají krásný výsledný tvar, je znát i píle, se kterou na nich autorky téměř rok pracovaly. Představení zabírá svou originální, nezvyklou jednoduchostí a s prvky tance, nového cirkusu a mimu může rozšířit obzor a zaujmout i široké publikum."

TANEČNÍ AKTUALITY