1 2 3
  • 1 Studio 1 + bar Komunardů 30
  • 2 Slévárna Přístavní 22
  • 3 Pokladna Komunardů 28

HOLEKTIV: STUDY

TANEČNÍ PERFORMANCE

Hrají: Andrea Vykysalá, Karolína Křížková, Eva Stará „Kdo není schopen mít podíl studu a spravedlnosti, má být usmrcen jako nákaza obce.“ Platón
Premiéra: 3. 7. 2016
„Study mají krásný výsledný tvar, je znát i píle, se kterou na nich autorky téměř rok pracovaly. Představení zabírá svou originální, nezvyklou jednoduchostí a s prvky tance, nového cirkusu a mimu může rozšířit obzor a zaujmout i široké publikum.“
TANEČNÍ AKTUALITY


koncept, interpretace: Andrea VYKYSALÁ, Karolína KŘÍŽKOVÁ, Eva STARÁ
supervize: Tomáš MĚCHÁČEK
hudba:
JAK - Matěj COUFAL, Julie LUPAČOVÁ
kostýmy: Barbora PROCHÁZKOVÁ
scéna: Anežka KALIVODOVÁ
světelný design: L' non
foto: Vojtěch BRTNICKÝ, Dita HAVRÁNKOVÁ


Hartl a Hartlová definují emoci studu jako reakci na provinění či porušení normy nebo pravidla. Zimbardo a Hendersonová podávají výčet symptomů, kterými se stydlivé reakce projevují na fyziologické úrovni: zrychlený srdeční tep, sucho v ústech, pocení kůže. Stud má širší psychologickou bázi, v užším pojetí lze rozlišit stud sexuální, morální a sociální. Pro zážitek studu je podstatná konfrontace osobního nedostatku či neúspěchu se sociálním okolím; stud je spojen s vědomím veřejné ztráty kompetence, důvěry, ztrapněním se apod. Soukromý stud je vždy jen stud morální, stud za sebe sama.

Projekt byl realizován díky finanční podpoře MŠMT, HAMU, Nadaci ŽIVOT UMĚLCE a díky poskytnutí Letní studentské rezidence ve Studiu Alta a v Divadle Na Cucky.

Představení původně vzniklo jako bakalářská práce na Katedře pantomimy HAMU pod vedením Adama Halaše.
Představení je v roce 2017 součástí projektu Nová síť.