1 2 3
  • 1 Studio 1 + bar Komunardů 30
  • 2 Slévárna Přístavní 22
  • 3 Pokladna Komunardů 28

COMPAGNIE MANGANO - MASSIP (FRANCIE) - What is Mime?

PRAGUE NONVERBAL 17

Hrají: Sara Magnano, Pierre-Yves Massip --Vtipné a poetické cestování světem pantomimy--
Pantomima znamená pro divadlo to, co poezie pro literaturu. Je velmi nezbytná tím, že překládá realitu její poetickou podstatou a odkrývá to, co je skryto mezi řádky. Pantomima není nikdy reprodukcí, napodobením, ale jde o neustály akt tvoření: Díváme se na svět, který s námi komunikuje pomocí emocí a ta emoce nás uvádí do pohybu. Tento pohyb je první pohyb pantomimy, dalo by se říci, že je to dokonce první pohyb samotného divadla, který dává život do souladu s rytmem ... Pantomima zde byla vždy, tento akt hlubokého spojení se světem je abstraktní a zároveň konkrétní realitou, která nás neustále obklopuje. S touto myšlenkou chceme obnovit ideu pantomimy v mysli veřejnosti a vrátit ji na čestné místo mezi múzická umění.
 
Sara Mangano a Pierre-Yves Massip se potkali v roce 1994 na škole Marcel Marceau school of Mime a od té doby spolu zkoumají rozsáhlý svět své představivosti. Za více než patnáct let spolupracovali jako duo, aby formovali pohybové a vizuální divadlo, kde tělo představuje nástroj i cíl zároveň. "Pracujeme s dramatem pohybu, které může odrážet náš každodenní život se všemi svými malými výkyvy nahoru i dolů, stejně jako nás zavede na epickou a lyrickou cestu do našich myšlenek".