1 2 3
  • 1 Studio 1 + bar Komunardů 30
  • 2 Slévárna Přístavní 22
  • 3 Cashbox Komunardů 28

Výborná show

Talkshow Lucie Výborné

Actors: Lucie Výborná, Martin Písařík - herec, Igor Brezovar - cestovatel, Miroslava Lisá - instruktorka jízdy na motocyklu
Entrance:
490 Kč Regular