1 2 3
  • 1 Studio 1 + bar Komunardů 30
  • 2 Slévárna Přístavní 22
  • 3 Cashbox Komunardů 28

BLÁTEM PO HLAVĚ

Loutková hra pro dospělé a děti z rozvrácených rodin

Actors: DIVADLO DRAK
Premiere: 5. 9. 2017