1 2 3
  • 1 Studio 1 + bar Komunardů 30
  • 2 Slévárna Přístavní 22
  • 3 Cashbox Komunardů 28

Carol yourself! :)

Advent concert for charity

Actors: DĚTI I DOSPĚLÍ
Entrance:
300 Kč Regular
200 Kč Children, Seniors