1 2 3
  • 1 Studio 1 + bar Komunardů 30
  • 2 Slévárna Přístavní 22
  • 3 Pokladna Komunardů 28

Stand´artní kabaret (v amfiteátru La Skala)

VOSTO5

Hrají: Ondar Cihlář, Jura Havelka, Tomina Jeřábek, Petar Prokop, Kurt Bauer Představení se hraje v Amfiteátru La Skala na Malé Skále, v Českém ráji.
Vstupné:
250 Kč Vstupné
Chlapci Ondar, Petar, Tomina, Jura a Kurt předvedou svůj maximální improvizační standart! Nic víc, nic míň!  Zcela otevřený divadelně-hudební improvizační večer. Stand´artní kabaret prožívá pokaždé svou premiéru i derniéru a je hudebně doprovázený vlastní kapelou SNAHA.

Vosto5 patří k nejvýraznějším autorským divadlům mladé generace u nás. Od svého založení v roce 1996 Ondřejem Cihlářem, Davidem Kašparem a Petrem Prokopem, absolventy pražského gymnázia Nad alejí v Praze 6, se programově věnuje autorskému divadlu. Během studií na DAMU se původní jádro souboru postupně rozrostlo o další členy - Tominu Jeřábka, Jiřího Havelku a Ondřeje Bauera. Vosto5 je generačním divadlem spojujícím v sobě poetiku moderního kabaretu vyrůstajícího na text-appealových kořenech, satirických postřezích a především schopnosti tvorby autorských inscenací založených na nadsázce, improvizaci a mystifikaci, která jsou typická svým neotřelým humorem a nezaměnitelnou poetikou.

Vosto5 od počátků spíše lákalo setkávat se s divákem, otevřeně s ním komunikovat a považovat jej za svého partnera, než mu pouze předvádět nastudovaná představení.  Své náměty čerpá Vosto5 především z domácího českého prostředí, ale snaží se nazírat na českou společnost z nadhledu. Schopnost uchopit omšelý motiv, téma, situaci či atmosféru - které dřímají v povědomí naší společnosti – a zasadit je do souvislostí dneška a upozornit tak na jejich jedinečnost, je metodou Divadlu Vosto5 vlastní.