1 2 3
  • 1 Studio 1 + bar Komunardů 30
  • 2 Slévárna Přístavní 22
  • 3 Pokladna Komunardů 28
O La Fabrice

La Fabrika je kulturní  centrum v pražských Holešovicích. Již od počátku byla  koncipována jako víceúčelový prostor, vhodný pro vznik a prezentaci audiovizuálních projektů,  divadelních a tanečních forem vyžadujích netradiční prostorové řešení, multimediální expozice, performance, přednášky, workshopy, ale i společenská setkání, výstavy, koncerty i divadelní představení klasického typu.

Komplex vznikl propojením, přestavbou a dostavbou několika továrních objektů z počátku dvacátého století, umístěných mezi ulicemi Dělnická, Komunardů a Přístavní, podle návrhů ateliéru KAVA. Industriální původ propůjčil La Fabrice zvláštní půvab a originalitu.

Business view

Virtuální prohlídka

Prostory

STUDIO 1

Prostor vznikl dostavbou továrního dvoru a spolu s přilehlým barem  byl otevřen v roce 2007. Sál je koncipován jako tzv. black box, umožňující variabilní využití jak pro divadlo, taneční vystoupení, koncerty, i mnoho dalších aktivit všemožných žánrů. 

STUDIO 2 /SLÉVÁRNA/

Rekonstrukce  Slévárny byla dokončena v roce 2012. I předtím se však v prostředí bývalé továrny konaly alternativní site-specific projekty, které využívaly právě onu syrovost a lehkou rozbořenost chátrajícího objektu. Při rekonstrukci zůstaly zachovány v maximální míře cenné architektonické tovární prvky i dřevěné trámy původní stropní konstrukce, které spolu s okny, kterými může do sálu pronikat denní světlo, dodávají tomuto prostoru jeho měkkost.
Variabilitu Studia 2 navyšuje výsuvné hlediště a pojízdné dělící příčky, které mohou být využívány i jako projekční plochy.  Sál je vybaven mnoha dalšími černými plátny a projektory, které vedle divadelní a hudební produkce umožňují i velké multimediální projekty.

BAR

Prostor byl zrekonstruován v rámci výstavby Studia 1, v původní montážní hale Richterových strojních závodů. Bar je vybaven i vlastním podiem pro menší kulturní produkce.

GALERIE

Tento prostor je v sousedství všech výše zmíněných prostor. Vedle své původní funkce je využíván pro menší projekce filmů, jako malý divadelní sál, zkušebna, nebo přednášková místnost.

Galerie

Bar

Studio 2 - Slévárna

Terasa

Interiér

Exteriér